اعضای محترم هیات علمی بخش پوست

دکترفهیمه عبدالهی مجد

متخصص پوست

رئیس بخش/معاون آموزشی بخش

رزومه

دکترسحر دادخواه فر

متخصص پوست

رزومه

دکترفریبا  قلمکارپور

فلوشیپ آسیب شناسی پوست

رزومه

دکترحمیده  مروج  تفرشی

فلوشیپ فوق تخصصی درماتوپاتولوژی

رزومه

دکتر نسترن نمازی

متخصص پوست

 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب