اعضای محترم هیات علمی بخش زنان

 دکترپریچهر پورانصاری

 فلوشیپ پریناتالوژی

رئیس بخش

 رزومه

دکترمعصومه میرزا مرادی

 فلوشیپ پریناتالوژی

معاون آموزشی بخش

رزومه

دکتر لادن آجری

متخصص زنان و زایمان

رزومه

دکترترانه ارباب زاده

فلوشیپ پریناتالوژی

رزومه

دکترمریم افراخته

فلوشیپ پریناتالوژی

رزومه

دکترلیلا نظری

فلوشیپ نازائی

رزومه


 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب