اعضای محترم هیات علمی بخش جراحی اعصاب

دکترعلیرضا زالی متخصص جراحی اعصاب
فلوشیپ استریوتاکسی
رئیس بخش
رزومه

دکترامیرسعید صدیقی متخصص جراحی مغز و اعصاب
معاون آموزشی بخش
رزومه

دکترسعید اورعی یزدانی متخصص جراحی مغز و اعصاب رزومه

دکترمحمدرضا شاه محمدی متخصص جراحی مغز و اعصاب رزومه
دکترافسون صدیقی متخصص جراحی مغز و اعصاب رزومه

 


 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب