اعضای محترم هیات علمی گروه اورولوژی

                                

دکترمحمدرضا رزاقی

 فلوشیپ پیوند کلیه

رئیس بخش

رزومه

دکتربابک  جوانمرد

 فلوشیپ پیوند کلیه

معاون آموزشی بخش

رزومه

دکترآناهیتا انصاری جعفری                       

 فلوشیپ اندویورولوژی

رزومه

دکترسید جلیل حسینی

  فلوشیپ ارولوژی ترمیمی

رزومه

دکترامیررضا  عابدی

 فلوشیپ اندویورولوژی

رزومه

دکترسید فرزاد علامه

متخصص ارولوژی

رزومه

دکترحسین  کرمی

 فلوشیپ اندویورولوژی

رزومه


 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب