خانم ندا ربیع:

کارشناس امور دستیاری تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ   شماره داخلی: 6165

 

خانم راحیل حافظی:

کارشناس امور هیئت علمی     شماره داخلی: 6164

 

خانم نوشین بوجار:

کارشناس امور آموزش پزشکی عمومی     شماره داخلی: 6163

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب