سمعی بصری
 
  • برگزاری و هماهمنگی تمام کلاسهای اموزشی در سطح مرکز
  • برگزاری سمینارهای وکارگاههای اموزشی و پزشکی درسطح دانشگاه
  • تهیه عکس وفیلم جهت برنامه های اموزشی ومستند وطرحهای عمرانی مرکز
  • ساخت وتدوین کلیپ در مناسبتهای ملی و مذهبی
  • بروز رسانی وارتقا کیفی تمامی دستگاههای صوتی وتصویری در کلیه کلاسهای مرکز
  • تهیه اسلایدوعکس از فیلمهای پوزتیو رادیولوژی
  • تبدیل نوارهای ویدیوی انالوگ به دیجتال
  • برگزاری کنفراسهای عمومی مرکزهر هفته درروزهای دوشنبه
  • برگزاری سمینارهای ماهیانه نورو ساینس
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب