مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای واحد خدمات و نظافت عمومی
 
خطراتی که برای کارکنان واحد خدمات و نظافت عمومی وجود دارد :

                                                                                                

 
1.       محیط آلوده
2.        لوازم و تجهیزات آلوده ( نظیر لوازم نظافت تی ها – جاروها و....)
5.       مواد شیمیایی
7.        آلرژی به لاتکس
9.       ارگونومیکی ( جابجائی دستی بار- ابزار کار و...)
 
 
موارد ايمني كه اين افراد بايد رعايت كنند :
 

1.       اين افراد در هنگام استفاده از مواد ضد عفوني كننده حتماً باید از وسايل حفاظت شخصي (ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...)  p.p.eاستفاده كنند.

2.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب  جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن.
3.       گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از مواد ضد عفوني كننده و آشنايي با خطرات و موارد ايمني آن ها
4.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده وتيز برخورد دارند.
5.        رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
6.       استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف سنگين بر اساس استاندارد هاي جهاني
همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي را داشته باشند. 
 
                                                               
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                       
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب