مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان ICU
 
خطراتي كه كاركنان بخش ICU با آن در مواجه هستند :                                   
6.           آلرژی به لاتکس
10.        استرس شغلی
 
 
موارد ايمني كه اين افراد بايد رعايت كنند :
1.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
2.       اين افراد بايد براي آشنايي با خطرات موجود در محيط كار شان دوره هاي آموزشي را سپري كنند.
3.       حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...)p.p.e  استفاده كنند.   
4.       رعايت پروسیجرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
5.       استراحت هاي كوتاه و منظم بعد از انجام وظايف مختلف بر اساس استاندارد هاي جهاني براي مثال بعد از هر 45 دقيقه ایستادن ، 5 دقيقه نشستن و استراحت كردن.
6.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي را داشته باشند. 
7.       اين افراد حتماً بايد براي آشنايي با چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و خطرات آن ها دوره هاي آموزشي را بگذرانند.
امكانات رفاهي براي اين افراد بايد فراهم گردد تا از استرس شغلي آن ها كاسته شود.
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب