مخاطرات شغلی  و  ایمنی و بهداشت حرفه ای  کارکنان  آزمایشگاه

 

 

خطرات موجود در آزمايشگاه بيمارستان ها :

1.       پاتوژن های خونی ( هپاتیت ایدز و...)

2.       سل

3.       مواد شیمیائی نظیر فرمالین- زایلل و ....

4.       خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

5.        ارگونومیکی (کار نشسته- کار با کامپیوتر...)

6.       آلرژی به لاتکس

7.       افتادن لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

در آزمايشگاه چه نكات مهمي را بايد رعايت كنيد؟

1.       هرگز بدون روپوش، دستكش، ماسك، عينك و ساير وسايل ايمني مناسب آزمايش نكنيد. بايد بدانيد كه براي كار با برخي مواد خاص استفاده از تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي لازم است. يعني بايد از دستكش و ماسك و ساير وسايل مخصوص براي كار با آن مواد استفاده كنيد و تجهيزات ايمني معمولي كارآيي لازم را ندارند.

2.       شيلنگ هاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنيد.

3.       هرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيد. استفاده از اين وسايل مي تواند منجر به بروز خطرات جدي شود.

4.       هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنيد. در صورت نياز اجباري به ترك محل يا در مورد آزمايش هاي نيازمند به زمان طولاني، حتماً توضيحاتي شامل نام آزمايش، نام آزمايشگر، تلفن تماس، مواد در حال واكنش و احتياطات لازم را در محل آزمايش را در دسترس قرار دهيد.

5.       هرگز ظروف حاوي مواد و محلول ها را بدون درپوش محكم نگهداري نكنيد تا ضمن جلوگيري از آلودگي هواي آزمايشگاه، از آلودگي نمونه ها با مواد خارجي جلوگيري شود.

6.       مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري و بقيه را در محل مناسب انبار نماييد.

7.       خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايي نماييد و روش هاي مناسب مقابله با آنها را بياموزيد.

8.       محل كپسول هاي آتش نشاني را شناسايي و روش استفاده از آنها را بياموزيد.

9.       قبل از كار با مواد شيميايي، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايي نموده و روش مقابله با اين خطرات را فراگيريد.

10.   با علائم و هشدارهاي ايمني آشنا شويد.

11.   مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريد.

12.   روي ميزها را خالي از تجهيزات و مواد غير لازم نگهداريد.

13.   وسايل روي ميزها را بطور مناسب و بي خطر قرار دهيد.

14.   حتما به هرگونه ظرف حاوي مواد و محلول ها برچسب مناسب را الصاق نماييد.

15.   از هرگونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد. محيط آزمايشگاه آلوده به مواد سمي و خطرناك است.

16.   هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه اي، ابتدا شير آب را باز نموده و منتظر يكنواخت شدن جريان آب و ثابت شدن فشار آن شويد و سپس وسايل مورد شستشو را در مسير جريان آب قرار دهيد تا از رها شدن وسايل از دست (در اثر فشار ناگهاني آب) و شكستن آنها جلوگيري شود.

17.   حتي الامكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيد تا بتوانيد درصورت نياز از كمك ساير افراد استفاده نماييد.

18.   در صورت نياز به زمان طولاني جهت انجام آزمايش، بجاي انجام آن تا ساعت هاي انتهايي روز بهتر است آزمايش ها را زودتر شروع نماييد.

19.   همه پرسنل در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دوره اي داشته  باشید. 

20.   پوسچرهای استاندارد( طرز قرارگيري اندام هاي بدن)  را  در حين انجام وظايف رعایت کنید.

21.   از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن استفاده کنید.

22.   در دوره هاي آموزشي جهت يادگيري کار مناسب در زمان هايي كه با وسايل برنده و تيز برخورد دارید، شرکت کنید.

23.   بعد از انجام وظايف استراحت هاي كوتاه داشته باشید.

24.   مواد و محلول هاي خطرناك و آلاينده محيط زيست را در فاضلاب يا سطل زباله خالي نكنيد. اين مواد و محلول ها بايد جمع آوري و بطريق مقتضي دفع گردند.

 

بايد بخاطر داشته  باشيم كه عدم رعايت هركدام از نكات ساده بالا مي تواند منجر به حادثه گردد. حوادثي كه شايد خيلي دور از ذهن باشند اما بعد از وقوع، فرصتي براي جبران نخواهد بود.

 

گلوترآلدئید

گلوتار آلدئید به عنوان یک استریل کننده سرد برای عفونت زدائی و تمیز نمودن تجهیزات حساس به گرما همچون ابزار دیالیز، برونکوسکوپ ها، آندوسکوپ ها و تجهیزات معاینه گلو ، گوش و بینی  استفاده می شود.

همچنین این ماده شیمیائی به عنوان فیکس کننده بافت در آزمایشگاه های بافت شناسی و پاتولوژی و همین طور عامل سخت کننده در ظهور عکس رادیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. گلوتار آلدئید مایعی بی رنگ، روغنی با بوئی تند و زننده است. کارکنان بیمارستان اغلب آن را بصورت رقیق شده با آب استفاده می کنند.

محلول های آبی گلوتارآلدئید بطور معمول ازغلظت 1 درصد تا 50 درصد وجود دارد، اما فرمولاسیون های دیگر آن نیز در دسترس است. نام های تجاری آن شامل : ‍‍Cidex، Sonacide، Sporisidin، Hospex، Omnicide ،  Metricide و wavicide می باشد.

تماس با گلوتار آلدئید موجب چه نوع ازاثرات بهداشتی می شود ؟

در ذیل اثرات بهداشتی گزارش شده در میان کارکنان بیمارستان که درمعرض گلوتارآلدئید بوده اند،آمده است:

· تحریک گلو و ریه

· آسم، علائم مشابه آسم و تنفس سخت

·  تحریک بینی، عطسه و خس خس

· خون دماغ

· سوزش چشم و کنژونکتیویت

· خارش درماتیت تماسی یا آلرژیک

· لکه روی دست (مایل به قهوه ای یاقهوه ای سوخته)

·  کهیر

·  سردرد

· حالت تهوع

 اگر هر یک از این علائم را هنگام کار با گلوتارآلدئید گزارش نمودید، به سرپرست خود یا مسئول ایمنی گزارش نمائید.

 

چه کسانی در بیمارستان ها ممکن است در تماس با گلوتار آلدئید باشند ؟

· پرسنل بیمارستان که در سطوحی با روش استریلیزاسیون سرد از گلوتار آلدئید استفاده می کنند ( برای مثال، بخش های گاسترواینترولوژی و کاردیولوژی )

·  کارکنانی که در اطاق عمل، بخش دیالیز، واحد های آندوسکوپی و واحد مراقبت های ویژه از ترکیبات گلوتار آلدئید در روش های کنترل آلودگی استفاده می نمایند.

·  کارکنان سرویس مرکزی (تدارکات) که از گلوتارآلدئید برای استریل کردن استفاده می نمایند.

· تکنیسین های تحقیق، محققین، کارکنان داروسازی که محلول های آلکالین یا فیکس کننده بافت ها را در آزمایشگاه های بافت شناسی و پاتولوژی تهیه می نمایند.

·  تکنسین های آزمایشگاه که میز کار را با گلوتار آلدئید استریل می کنند.

· کارکنانی که عکس رادیولوژی را ظاهر می کنند.

 

معمولا چه زمانی کارکنان در بیمارستان بیشتر در معرض گلوتار آلدئید هستند ؟

ü      کارکنان در طول انجام شیوه های کاری زیر می توانند در معرض تماس تنفسی و پوستی با گلوتارآلدئید باشند:

ü      استریلیزاسیون سرد تجهیزات در آندوسکوپی و بخش های جراحی

ü      وقتی محلول های گلوتارآلدئید به داخل یا بیرون ظروف استریلیزاسیون پاشیده می شود.

ü      وقتی که ابزار استریل شده از داخل ظروف استریل کننده خارج می شوند.

ü      عفونت زدائی از میز کار آزمایشگاه های پاتولوژی و بافت شناسی

ü      مخلوط نمودن و فعالسازی محلول های متنوع گلوتارآلدئید

ü      فیکس نمودن بافت در آزمایشگاه های بافت شناسی

ü      ظهور عکس رادیولوژی

   

چگونه می توانیم خودمان را از تماس با گلوتار آلدئید محافظت نمائید ؟

شما می توانید توسط روش های کنترلی و تمرینات کاری زیر خود را محافظت نمائید:

· استفاده از تهویه موضعی ( ربایش حداقل حجم 100 فوت در دقیقه و تبادل هوا حداقل 10 بار در ساعت )

· در صورت امکان وان های گلوتار آلدئید را در زیر هودهای بخار نگه دارید.

· برای انجام روش عفونت زادائی مورد نیاز، تنها از میزان کافی ( نه بیش از اندازه ) گلوتارآلدئید استفاده نمائید.

·  اجتناب از تماس پوستی: استفاده از دستکش ها و پیشبندهای ساخته شده از لاستیک نیتریل و بوتیل ( دستکشهای لاتکس نمی تواند حفاظت مناسبی را ایجاد نماید)

 ·  دست های پوشیده شده با دستکش را پس از حمل دستی گلوتارآلدئید، بشوئید.

· در هنگام حمل دستی گلوتارآلدئید از عینک های حفاظتی و شیلدهای صورت استفاده نمائید.

· کلیه مخازن نگهداری محلول های گلوتارآلدئید را پوشانده یا آب بندی کنید.

· به کلاس های آموزشی در خصوص نکات ایمنی استفاده از گلوتارآلدئید توجه نمائید.

 

 رهنمودهای ایمنی:

ü      با منابع تماس گلوتارآلدئید آشنا شده و توانائی تشخیص آنها را کسب نمائید.

ü      در صورت تماس پوستی یا چشمی، بسرعت آن را با آب بشوئید.

ü      ترشحات را کاملا پاک کنید.

ü      برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص روش های اورژانس در رخداد ناشی از ریختن زیاد، به استاندارد ANSI/AAMI[1996] مراجعه نمائید.

 منبع : DHHS (NIOSH ) Publication No. 2001–115

 

تجهیزات

اخیرا توجه به مخاطرات آزمایشگاهی از جمله بیماري هاي عفونی و مواد شیمیایی سمی افزایش یافته است اما ایمنی در آزمایشگاه همچنان مسأله اي پابر جا می باشد. وسایل الکتریکی جایگزین شده به جاي شعله هاي رو باز  خطر شوك الکتریکی   (Bunsen burners )را افزایش می دهد.

عفونت

گزارشی از موارد عفونت- Pike ( میکروارگانیسمهاي آزمایشگاهی قابلیت استنشاق، بلع یا حتی تلقیح پوستی را دارا میباشند. ( 1976

هاي مرتبط با آزمایشگاه را ذکر نموده است که نتایج آن به این شرح می باشد: 42 %  موارد توسط باکتري ها و 27 % موارد عفونت توسط ویروسها ایجاد میگردد. بسیاري از عفونتهاي اکتسابی آزمایشگاهی گزارش نمیشود. این مسأله به ویژه در مورد بیماري هاي شایع به این ترتیب نتیجه می گیرد که هپاتیت و سل در آزمایشگاه به میزان قابل ملاحظهاي کمتر از حد واقعی Pike . بیشتر صدق میکند % گزارش میشود. تقریبا همه بانکهاي خون و آزمایشگاههاي سرولوژي داراي یک مورد هپاتیت میباشند. از 3291 مورد گزارش شده

 65

پرسنل آموزش دیده، 59 % در آزمایشگاههاي تحقیقاتی و 17 % در آزمایشگاههاي تشخیصی بودهاند. 82 % از موارد عفونتهاي گزارش شده

منبعی گزارش نشد. در 18 % موارد که منبع آلودگی شناسایی شد یک چهارم موارد سوراخشدگی با سر سوزن، سرنگهاي نشتکننده یا آلودگی حین جدا نمودن نیدلها بود. سایر مواجهات شناخته شده شامل پاشیدن و یا شکستن ظروف و در نتیجه اسپري آئروسل هاي

عفونی، آسیب توسط شیشههاي شکسته یا سایر ابزارهاي تیز و آسپیراسیون حین پیپت کردن با دهان می باشد.  آزمایشگاه هاي تحقیقاتی

به دلیل نبود استانداردها و راهکارهاي روتین کار با مواد آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه هاي بزرگ تجاري بسیار مخاطره آمیز هستند.

75 تا 80 درصد از همه عفونتهاي بیمارستانی داراي حادثه یا علیت خاصی نمیباشند. منبع مشکوك معمولا یک آئروسل میباشد.

آئروسلها قطرات هوابردي میباشند که حاوي مواد عفونی هستند. این قطرات ممکن است به وسیله موارد زیر ایجاد شده باشند:

- باز کردن در ظروف

- دمیدن در پیپتها

- مخلوط کردن محتویات لوله آزمایش

- باز کردن محیطهاي کشت لیپوفیلیزه

- سانتریفیوژ سوسپانسیونها

- ریختن مایعات

- مخلوط نمودن کشت هاي حاوي مایعات با پیپت

- برداشت یا انداختن مواد عفونی

- مخلوط کردن با مخلوط کننده هاي با سرعت بالا

- استفاده از لوپ هاي سیمی بزرگ یا معیوب

- ریختن مایعات

پارتیکلهاي کوچک آئروسل بسیار سریع خشک شده و براي مدت طولانی معلق در هوا باقی میمانند. این پارتیکلها پس از استنشاق به اعماق ریه نفوذ کرده و منجر به عفونت میگردند. پارتیکلهاي بزرگتر و سنگینتر به آرامی بر سطوح آزمایشگاه و پوست کارکنان قرار می گیرند. پارتیکلهاي مذکور ممکن است از طریق غذاي آلوده، پوست آلوده یا اشیا در تماس با چشم یا دهان وارد بدن گردند.

راههاي کاهش آئروسلها به این شرح می باشد:

- استفاده از آگار صاف، میله شیشه اي یا لوپ سیمی سرد در صورت لزوم براي گستراندن در محیط کشت

- درناژ کردن پیپتها به جاي دمیدن در آنان

- مخلوط کردن محیطهاي کشت در لوله مخلوط کن

بر سطوح کار در طول روند انتقال مواد بیوژنیک Benchkote - استفاده از گاز ضد عفونی

- بسته بندي نیدل ها و سر بطري ها در بسته بندي هاي آغشته به الکل حین برداشت نیدل ها از بطري هاي واکسن در پوشدار

- نگهداري مناسب از تجهیزاتی مانند مخلوط کننده هاي با سرعت بالا

- استفاده از سطل هاي سانتریفیوژ با درب محکم

- بسته بندي دقیق نمونه ها حین نقل و انتقال و ذخیره مواد

واکنش آلرژیک

واکنش آلرژیک به مواد موجود در آزمایشگاه مخاطرهاي نه چندان شایع در کارکنان آزمایشگاهی محسوب میگردد. واکنشهاي آلرژیک

شدید ممکن است انتقال به مکانی فاقد آلرژن را ایجاب نماید. آسکاریس، بروسلا، فرمالدیید، پنیسیلین، توبرکولین و پوستههاي حیوانات

آزمایشگاهی از جمله آلرژنها و مواد حساسیتزاي شایع محسوب می گردند.

مخاطرات شیمیایی ·

هر آزمایشگاه باید مواد شیمیایی مورد استفاده در آن بخش را شناسایی کرده و اقدامات کنترلی، وسایل حفاظت فردي، احتیاطات و

آموزش مناسب براي پرسنل را فراهم نماید. با وجودیکه کارکنان آزمایشگاهی معمولا علایم هشدار گازها و مایعات با قابلیت انفجار را می-

شناسند. ولیکن باید از برخی ترکیبهاي مخلوطی مخاطرهآمیز مانند مخلوطهاي مواد سفید کننده، اسید کرومیک و برخی مواد ارگانیک

خاص، اکسیدانها و مایعات قابل اشتعال، و مواد شیمیایی مانند اترها و آلکنها آگاهی داشته باشند. مواد شیمیایی معمول مورد استفاده

در آزمایشگاههاي پزشکی شامل:

فیکساتور ها آکرولئین، فرمالدیید، گلوتارآلدیید، تتراکسید اسمیوم، فنل، اسید پیکریک، دي کرومات پتاسیم

حلالها استون، بنزن، تتراکلرید کربن، کلروفرم، دي اکسان، اتر، اتوکسی اتانول، گلیسرول، متانول، اکسید پروپیلن،

پیریدین، تترا هیدروفوران، تولوئن، تري کلرو اتیلن، گزیلن

مدیا آزوديایزوبوتیرونیتریل، بنزوییل پراکسید، بنزیلديمتیلآمین، ديبوتیل فتالات، ديکلرو بنزویی پراکسید،

ديمتیلآمینواتانول، دو دسینیل سوکسینیک آنهیدرید، رزینها (آکریلیک، اپوکسی، نیترو سلولوز و پلی-

استر)، تريديمتیل آمینو متیل فنل

ترکیبات فلزي اسیدکرومیک، استاتسرب، جیوه، تتراکسیداسمیوم، پرمنگنات پتاسیم، نیترات نقره، استات اورانیل، وانادیوم،

سولفات وانادیل

direct black 38, Direct blue رنگها رنگهاي آکریدین، هیدروکسید اورامین، 6

مواد با قابلیت انفجار پرسولفات آمونیوم، بنزن، دياکسان، آزیدها، اتر، گلیسرول، متانول، نیتروسلولوز، اسید پرکلریک، اسید

پیکریک، نیترات نقره، تترا هیدرو فوران

سایر موارد آکریلامید، دي آمینوبنزیدین، هیدروکسیلامین

کارسینوژنها ·

با وجودي که تعداد انگشت شماري از مواد شیمیایی به عنوان کارسینوژن انسانی مشخصشده اند اما صدها مورد باعث بروز سرطان در

نمونههاي حیوانی میگردند و در مورد بسیاري از این مواد اینگونه آزمایشات صورت نگرفته است. کارکنان آزمایشگاه ممکن است اغلب

اوقات در معرض مواجهه با بسیاري از کارسینوژن هاي بالقوه قرار داشته باشند که از آن جمله میتوان از این موارد نام برد: تري اکسید

کروم، بنزیدین، تتراکلرید کربن، 1و 2 دي کلرواتان، اتیلن اکسید، بنزن، 1و 4 دي اکسان، 2و 2و 2نیتریلو تري اتانول. به دلیل مواجهه

بالقوه کارکنان آزمایشگاهی با بسیاري از ترکیبات کارسینوژن مشکوك، کنترلهاي مهندسی و راهکارهاي ایمن در محیط کار باید براي

کاهشمواجهات افراد صورت پذیرد.

ترکیبات موتاژن و تراتوژن ·

کارکنان آزمایشگاهی در معرض تماس بالقوه با ترکیبات موتاژن (مواد شیمیایی مسبب تغییرات جهشی و ژنتیکی) و تراتوژن (مواد

شیمیایی مسبب مالفورماسیون مادرزادي در جنین در حال رشد) میباشند. با وجودیکه بیشتر مخاطرات تولید مثلی مردان و زنان را

تحت تأثیر قرار میدهد اما جنین در معرض خطر ویژه براي تابش یونیزان و داروها و عوامل بیولوژیک قرار دارد مطالعات حاکی از افزایش

میزان عواقب تولید مثلی، مالفورماسیون هاي ماژور، سقط هاي خودبخودي، مرگ نوزادان در میان کارکنان زن آزمایشگاه ها است.

مخاطرات تولید مثلی شناخته شده و محتمل شامل موارد زیر می باشد:

تابش یونیزان رادیو نوکلئید هاي ساتع کننده آلفا، بتا، گاما و اشعه ایکس

داروها اکتینو مایسین دي، مواد ضد نئوپلاستیک، میتومایسین، کویینین و استرپتومایسین

مواد شیمیایی گازهاي بیهوشی، بنزن، دي بوتیل فتالات، دي اتیل فتالات، دي اتیل هگزیل فتالات، اتیلن اکسید، اتیلن دي

رنگ هاي آزو، سرب، استات سرب، جیوه، آرسنات سدیم، تولوئن، گزیلن ،EDTA آمین تترا استیک اسید

عوامل بیولوژیک سیتومگالوویروس، اوریون، سرخجه، توکسوپلاسموز، هرپس زوستر، ویروس هاي هپاتیت، ویروس نقص ایمنی

انسانی

استرسفیزیکی ·

موردي از شانه پیپیتر (تاندینیت) را گزارش نمودند که در اثر حرکات تکراري مفصل شانه پس از انجام Froster, Lewy (1983)

موردي از استئو آرتریت را گزارش Minuke et al ( تعداد زیادي آزمایش حین دورههاي طولانی پیپت کردن بروز می نماید. ( 1982

نمود در شست راست یک پیپتر بروز کرده بود.

حیوانات آزمایشگاهی ·

مجموعه اي از دستورالعملها براي مدیریت خطر CDC . حیوانات می توانند به عنوان حامل و ناقل بسیاري از بیماري هاي عمل نمایند

در مراکز تحقیقاتی پزشکی که از حیوانات استفاده میشود تهیه نموده است.

استرس عاطفی ·

کار بالینی آزمایشگاهی را در NIOSH کارکنان آزمایشگاهی اغلب از استرس به عنوان یک مخاطره شغلی یاد میکنند. مطالعه اي از

رتبه هفتم از مشاغل پر استرس طبقهبندي نموده اند. در مطالعهاي منبع اولیه استرس براي تکنسینهاي استخدام شده در بیمارستان

این موارد ذکر شده است: رفتار پزشکان و متعاقبا شیوههاي پاسخ اورژانس، نیاز به صحیح بودن کار صورت گرفته، کمبود ارتباط (میان

شیفتها، میان کارکنان آزمایشگاهی و پزشکان و در میان پرسنل آزمایشگاه با یکدیگر)، ترس از انجام خطا به ویژه در مواردي که خطا

ممکن است منجر به مرگ بیمار گردد، کار زیاد، وجود محدودیت زمانی براي انجام کار، نبود حمایت از طرف پاتولوژیستها و ناظرین،

کمبود قدردانی توسط سایر پرسنل بیمارستان.

ذخیره و دفع مواد زاید آزمایشگاهی ·

ذخیره و دفع مواد زاید آزمایشگاهی از جمله مواد عفونی، ترکیبات شیمیایی مقولهاي پیچیده و مهم میباشد. مخاطرات دفع نامناسب

زواید شامل موارد زیر می باشد:

- جیوه به دام افتاده در سینک هاي متخلخل که بخار شدن آن ادامه دارد.

- آزیدهایی که با فلزات، مس، آمونیوم یا سرب در سیستمهاي لولهکشی ترکیب میشوند و پس از خشک شدن ممکن است ترکیبات

انفجاري ایجاد نمایند.

- حلالهاي ارگانیک که حتی پس از شستن با جریان سریع فرایند بخار شدن و آلودهسازي هواي آزمایشگاه توسط آنان ادامه دارد.

- آئروسلهاي مواد عفونی که به صورت تصادفی در محیط آزمایشگاه اسپري می شوند.

مکان هایی بایدبراي دریافت و امحاء ترکیبات شیمیایی خورنده و فرار تعبیه گردد. وسایل حفاظت فردي مناسب ، محلولهاي شستشوي

چشم و دوشهاي اورژانش باید در دسترس باشد.

وسایل حفاظتی ·

وسایل حفاظت فردي مانند دستکش و رسپیراتور باید به صورت اختصاصی براي عوامل مواجهه یافته به کار برده شوند. تولید کنندگان

پوششو تجهیزات حفاظت شیمیایی قادر به ارایه اطلاعات بیشتر در مورد این وسایل می باشند.

شیوه هاي کار ·

شیوه هاي ایمن کاري در محافظت از پرسنل آزمایشگاهی بسیار حایز اهمیت می باشد. جهت اجتناب از مسمومیت تصادفی با ترکیبات

شیمیایی آزمایشگاهی این ملاحظات در نظر گرفته شود:

-از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن در آزمایشگاه اجتناب شود. غذا و نوشیدنیها نبایددر فریزر یا هر جاي دیگري در آزمایشگاه

نگهداري گردد.

-هرگز با دهان نباید ماده اي پیپت گردد.

-در آزمایشگاه بایداز روپوش و پیش بند استفاده شود وپس از خروج در آورده شوند.

-در صورت احتمال پاشیدن مواد به چشم یا صورت از عینکهاي محافظ شیمیایی یا شیلد صورتی استفاده شود.

-هودهاي تهویه با عملکرد مناسب استفاده شود.

- میزان تهویه بایدبراي همه هودها اندازهگیري و ثبت گردد و ماهانه کارایی کلیه سیستم تهویه چک شود.

علامت گذاري ·

همه مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه باید به وضوح با نام شیمیایی ژنریک، تاریخ رسید به آزمایشگاه، ماندگاري، مخاطرات و

ملزومات خاص نگهداري علامتگذاري شوند. مسؤول ایمنی آزمایشگاه باید لیستی از کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاه را دارا باشد و با

کمیته سلامت و ایمنی بیمارستان و سرویس سلامت پرسنل مرور نماید. کمیته یا مسؤول ایمنی و سلامت بیمارستان باید از استاندارد

موجود استفاده نماید.

تجهیزات آزمایشگاهی

همه تجهیزات الکتریکی باید به زمین متصل باشند. محلهاي قطع اتصالات تجهیزات به خوبی مارك شود و مناطق اطراف جعبههاي

تقسیم و قطع کننده مدار تمیز نگاه داري شود و سیمکشی و اتصالات همه تجهیزات الکتریکی به صورت منظم چک شود. تجهیزاتی که

می چرخند یا داراي ارتعاش یا حرکت می باشند، ممکن است در اثر عایق سازي یا فشار بیشتر بر پیچهاي انتهایی دچار فرسایش شوند.

سیلندرهاي گاز فشرده ایمن و در حالت ایستاده نگاهداري شوند. کاپهاي دریچه اطمینان در زمان عدم استفاده محکم شوند. تناسب

هاي گاز فشرده باید مناسب بوده و به صورت منظم چک شوند. gauge شلنگ و

تجهیزات آزمایشگاهی و سطوح کاري آلوده شده با مواد عفونی تمیز شده و با ماده ضد عفونی مؤثر ضد عفونی گردد.

عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی ·

کار آزمایشگاهی مستلزم مواجهه با عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی فراوانی میباشد. توصیه هاي زیر به کنترل مخاطرات شایع

آزمایشگاه کمک می کند:

فهرستی از عوامل معمول به کار برده شده در آزمایشگاه به صورت کلی شامل موارد زیر می باشد:

- ترکیبات ارگانیک مانند استون، فرمالدیید، گزیلن و سایر حلال ها

- ترکیبات غیر ارگانیک

و وسایل اولتراسونیک UV - مخاطرات فیزیکی مانند تابش

- مخاطرات بیولوژیک مانند ویروس ها(هپاتیت) و باکتري(توبرکلوز)

- ایزوتوپ هاي رادیو اکتیو مانند ایزوتوپ هاي ید و سزیوم

کارکنان در معرض ترکیبات مخاطرهآمیز باید از مخاطرات، نشانههاي مواجهه و اثرات مواجهه بیش از حد آگاه باشند و جهت تعیین سطح

مواجهه کارکنان پایشمنظم آنها صورت گیرد.

-نمونههاي زیستی کارکنان را براي مانیتور مواجهه با مواد سمی (مانند جیوه خون، اسید هیپوریک در ادرار مواجهه با تولوئن) و سطح

فعالیت آنزیمهاي کبدي در صورت لزوم بررسی شود.

-راهکاري براي ذخیره صحیح، نحوه کار و دفع همه مواد شیمیایی اعمال شود.

-راهکاري براي اطمینان از آلودگیزدایی روتین و تأیید سالانه کابینتهاي زیستی ایمنی اعمال شود.

-راهکارهایی همراه با جزییات دقیق براي دفع مواد شیمیایی ریخته شده در نظر گرفته شود.

-میزها و سطوح را براي تجمعات جیوه ریخته شده چک شود.

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب