رسیدگی به شکایات:
 
در صورت بروز هر گونه مشکل در رابطه با خدمات ارائه شده توسط این مرکز، می توانید در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفن گویای 22728210 تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهید تا رسیدگی لازم بعمل آید.
 
شماره تلفن های بیمارستان:      22718001  (9 خط)
دفتر رسیدگی به شکایات:           داخلی 285
دفتر پرستاری:                               داخلی 217
کشیک اداری:                               داخلی 222 ( از ساعت 14 به بعد )
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب