اعضای محترم هیات علمی بخش جراحی عمومی

دکترمحمدرضا کلانترمعتمدی

فوق تخصص جراحی  عروق و تروما
رئیس بخش

رزومه

دکترمحمد مظفر

فوق تخصص  جراحی عروق و تروما
معاون آموزشی بخش

رزومه

دکترمحمداسماعیل  اکبری

فوق تخصص جراحی غدد و سرطان

رزومه

دکترابوالفضل  افشارفرد

فوق تخصص جراحی عروق و تروما

رزومه

دکترنیکی تدین

فوق تخصص جراحی عروق و اندووسکولار 

رزومه

دکترجلال الدین خوشنویس

فوق تخصص جراحی عروق و تروما

رزومه

دکتر میثم رفائی

فوق تخصص جراحی عروق و تروما

 


 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب