کتابخانه:
 
کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش از تاریخ 1348 شروع بکار کرده مراجعه کنندگان آن شامل اعضای محترم هیئت علمی ، رزیدنتها ، اینترن ها،استاژرها و پیراپزشکان و همکاران محترم می باشند. مجموعه کتابخانه پس از جابجایی و بازسازی در سال 1394 در طبقه همکف ساختمان شماره 5 بطور تقریبی به متراژ 20 متر مربع شامل اتاق مخزن و پایان نامه های کتابخانه، اتاق اساتید، سالن مطالعه، سایت کتابخانه و کارگاه آموزشی می باشد. تعداد منابع فارسی موجود در کتابخانه 887 نسخه و همچنین منابع لاتین موجود 1335 نسخه وتعداد پایان نامه های فعال موجود 859 عنوان می باشد.
 
امکانات کتابخانه:

1- سالن مطالعه با ظرفیت تقریباً 60 نفر.
2- کارگاه آموزشی با ظرفیت 18 نفر.
3- سایت اینترنت برای دانشجویان با 2 سیستم فعال.(قابل افزایش تا 10 سیسیتم)
4- اتاق اساتید با دو سیستم فعال. (قابل افزایش تا 5 سیستم)
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب