چشم انداز

کتابخانه بیمارستان تلاش می نماید تا با بکارگیری کتابداران بالینی و متخصصین اطلاع رسانی پزشکی، استفاده از فناوری های نوین، تامین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک به روز، تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران و دسترسی آسان به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار و سطح سلامت جامعه گام بردارد.

 

ارزش های محوری

ارزش‌های محوری برای ارائه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی شامل رعایت اصول اخلاقی، حرفه ای، اعتقادی و استانداردها می باشد:

استفاده از شواهد علمی در تصمیم گیری های مراقبت از بیمار، آگاهی رسانی، دسترسی و استفاده از اطلاعات سلامت با کیفیت.

ارتقا سطح کیفی و کمی آموزش مستمر در راستای توانمندسازی دانش اعضای هیأت علمی، دستیاران و کادر درمان.

جستجو و دستیابی پیشرفته اطلاعــات سلامــت مبتنی بر شواهد

تعامل و همکاری های مستمر و پویا بین کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی فارغ از سطح علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ملیت، قومیت، رنگ، نژاد و زبان.

 

ماموریت

ماموریت کتابخانه بیمارستان و خدمات اطلاع رسانی پزشکی، تامین و دسترس پذیری منابع اطلاعات بالینی روزآمد برای کاربران شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و پژوهشگران جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار است.

 

ماموریت کتابخانه بیمارستان در راستای ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی به شرح زیر می باشد:

·        تبیین ماهیت و نقش کتابدار بالینی در بهبود کیفیت مراقبت بیمار

·        بکارگیری کتابدار بالینی در کتابخانه بیمارستان در راستای ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی به کاربران

·        شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای اطلاعاتی کاربران

·   مشارکت کاربران و کارکنان کتابخانه بیمارستان در جهت تامین منابع اطلاعاتی پزشکی اعم از چاپی، الکترونیکی و فن آوری های نوین

·        ایجاد بستر مناسب جهت آموزش مستمر به کاربران و کارکنان کتابخانه

·        افزایش ارتباط و تعامل کتابخانه با بخش های مختلف بیمارستان

·        حمایت از پژوهش ها و آموزش ها در راستای پیشبرد اهداف کلان دانشگاه

·        ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و تبادل اطلاعات بین کتابخانه بیمارستانی در سطح دانشگاه و کشوری

·        بازاریابی اطلاعات توسط کتایدار بالینی، مدیران و مسئولین بیمارستان در حوزه گردشگری سلامت

·   تهیه و توزیع بسته های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه بالینی در قالب پوستر، بروشور، لوح فشرده، فیلم و اسلاید جهت کاربران اعم از کادر درمان، بیماران و همراهان بیمار

 

 فایل pdf : بیانیه رسالت و چشم انداز

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب