چشم انداز و ماموریت کتابخانه

کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در نظر دارد با استانداردسازی امکانات و خدمات خود و نیز بکارگیری متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی بالینی بستری مناسب برای کاربران و ذینفعان خود فراهم نموده و با جلب رضایت ایشان در مسیر توسعه پایدار در ارائه خدمات تمام عیار کتابخانه‌ای و دسترسی آسان به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی گام بردارد.

بیانیه ارزش‌ها

کتابخانــه مرکز شهــدای تجریـــش، ارزش‌های زیر را در ارائه خدمـــات خود دنبال مـی کند:

حفظ ارزش های والای انسانی در ارائه خدمات به کاربران و تکریم کلیه مراجعین طبق ضوابط تعیین شده

رعایت آداب و اخلاق حرفه ای کتابداری در ارائه خدمت به کاربران و  عدم تمایز و تبعیض در ارائه خدمات در چارچوب قوانین مشخص

تلاش در جهت ارتقای مهارت، تخصص و خلاقیت کارکنان کتابخانه به منظور ارائه خدمات در شأن مراجعه کنندگان

بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمت هر چه بیشتر به مراجعین

ارائه برنامه عملیاتی در جهت رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی با توجه به ماموریت کتابخانه

تحلیل عوامل داخلی و خارجی

نقاط قوت (strengths)

S1: دارا بودن نیروی متخصص در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

S2: در اختیار داشتن نرم افزار کتابخانه ای مناسب

S3: اداره مخزن کتابخانه به صورت سیستم قفسه باز

S4: وجود منابع تخصصی مرتبط با رشته های موجود در مرکز

S5: وجود آئین نامه نحوه استفاده از خدمات کتابخانه

S6: وجود کارگاه مخصوص جهت برگزاری وبینار ها و کارگاه های آموزشی- پژوهشی حضوری

S7: فراهم نمودن امکان استفاده از سالن مطالعه متناسب با نیاز جامعه استفاده کننده

نقاط ضعف (weaknesses)

W1: فضای فیزیکی غیراستاندارد و ناکافی کتابخانه و محل نامناسب کتابخانه با توجه به نزدیک بودن به سردخانه و آلودگی صوتی و نیز دور بودن از ساختمان اصلی بیمارستان

W2: کمبود نیروی انسانی متخصص

W3: کمبود منابع چاپی در حوزه های مرتبط با رشته های موجود در بیمارستان

W4: عدم امکان دسترسی برخط به مجموعه کتاب های الکترونیکی

W5: عدم وجود تجهیزات مناسب جهت فتوکپی و پرینت برای مراجعین

W6: ناکافی بودن فضای لازم برای نگهداری وسایل مراجعین و نیز عدم وجود انباری و آبدارخانه مجزا

W7: محل قرارگیری ساختمان سالن مطالعه به گونه ای است که بدون حضور پرسنل کتابخانه یا حراست قابل استفاده نیست

W8: نبود فضای فیزیکی مناسب جهت مجزا بودن کامل سالن مطالعه خانم ها و آقایان

فرصت ها (opportunities)

O1: وجود برخی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای ارتقای خدمات کتابخانه

O2: وجود کارگاه با تعداد مناسب سیستم کامپیوتر و دسترسی به اینترنت برای کاربران

O3: فراگیر شدن استفاده از شبکه های اطلاعاتی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی

O4: علاقمندی پرسنل به ارائه خدمات نوین

تهدیدها (Threats)

T1: افزایش قیمت منابع چاپی و بحران دسترسی به منابع اطلاعاتی و قطع شدن مستمر منابع و پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

T2: نبود همکاری بین کتابخانه ای موثر و کارآمد در میان کتابخانه های دانشگاه جهت ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز مراجعین

T3: کمبود بودجه کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی

محورهای برنامه استراتژیک کتابخانه

مجموعه چاپی و دیجیتالی کتابخانه با توجه به رشته های تخصصی و فوق تخصصی مرکز شهدای تجریش

خدمات فنی کتابخانه

تجهیزات و ساختمان فیزیکی کتابخانه

امانت و همکاری بین کتابخانه ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات الکترونیکی و میز مرجع مجازی

برنامه های آموزشی و توانمندسازی کتابخانه

اهداف بلند مدت

بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی در ارائه خدمات کتابخانه ای  

گسترش ارتباط و همکاری بین کتابخانه ای به منظور تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز کاربران

افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

افزایش کارگاه های توانمندسازی برای کاربران کتابخانه

ارائه خدمات جنبی مانند تکثیر در کتابخانه

تشویق کاربران برای مراجعه مجدد به کتابخانه و ایجاد محیط جذاب و دوستانه

اهداف کوتاه مدت

تامین منابع علمی مرتبط با رشته های تخصصی موجود در مرکز بر مبنای نیاز اطلاعاتی جامعه استفاده کننده

گسترش خدمات وب سایت کتابخانه

بهبود وضعیت فرآیندهای انجام کار در کتابخانه

ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق کاربران

سازمان دهی و چینش موثر مجموعه کتابخانه به منظور افزایش سهولت دسترسی به آن

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب