تاریخچه:
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای تجریش از سال 1386 به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه مطالعات  تحقیقات علمی (بنیادی، بالینی و کاربردی) آغاز کرد و در همان سال طبق آیین‌نامه معاونت ریاست محترم دانشگاه، اعضای شورا منصوب گردیدند، از آن سالها تا کنون  این واحد فعالیتهایی را در جهت ارائه خدمات پژوهشی، ایجاد فضای مطالعاتی و پژوهشی، بررسی طرحهای تحقیقاتی، برگزاری کلاسها و کارگاههای روش تحقیق انجام داده‌است. شورای پژوهشی مرکز هم به طور منظم و طبق آیین‌نامه تا کنون تشکیل و ایفای وظیفه نموده است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب