مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای  واحد   تاسیسات
 
در قسمت تاسیسات- مهندسی خطرات ذیل وجود دارد:
 
 
1.       عفونت هاي تنفسي ( لژيونلا)
3.       آتش سوزی
6.       تماس با جیوه
7.       تماس با مواد عایق نظیر آزبست و پشم شیشه
9.       ابزاردستی
 
 
اين موارد ايمني بايد رعايت شود :
 
1.       قرار دادن تهويه ي مناسب جهت جذب آلودگي هاي موجود در هوا.
2.       قرار دادن دستگاه هاي جذب رطوبت و تنظيم دماي هوا.
3.       استفاده از وسايل حفاظت شخصي  p.p.eاز جمله گوش گير، عينك؛ دستكش، لباس                    مناسب و      كفش هاي عايق
4.       قرار دادن عايق هاي صوتي در بين ديوارها و در محيط كار
5.       برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي طرز استفاده درست از ابزار هاي دستي.
6.       استغاده از ماسك هاي تهويه دار در هنگام جوشكاري و ساير دستگاه هايي كه توليد بخارات   سمي مي كنند.
7.       برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي با ماشين آلات و خطرات ان ها
8.       ممنوعيت كار كردن خانم هاي باردار با جيوه و مواد شيميايي.
9.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
10.   رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
11.   اگر كار در فضاي بسته است بايد محيط را طوري اماده كرد كه خسته كننده نباشد.
12.   همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي را داشته باشند.
13.   گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
z
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب