خدمات مرجع مجازی

خدمات مرجع مجازی، نوعی خدمات مرجع الکترونیکی است که در آن کاربران با کمک کامپیوتر و یا دیگر فن آوریهای اینترنتی، بدون نیاز به حضور فیزیکی در کتابخانه، به برقراری ارتباط با کتابداران مرجع می پردازند. کانال های ارتباطی که در خدمات مرجع مجازی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: چت، ویدیو، کنفرانس، پست الکترونیک و پیام های فوری و غیره در کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی، کاربران گرامی می توانند پرسش های خود را از طریق پست الکترونیک با کتابداران مطرح نمایند.

ضرورت خدمات مرجع مجازی:

- فراهم آوری اطلاعات متفاوت برای کاربران
- در زمینه نیازهای اطلاعاتی خود با متخصصان ارتباط داشته باشند
- آموزش کاربران جهت آشنایی با منابع و شیوه های جستجو
- به کارگیری منابع و فناوری ها
- جذب و جلب توجه جامعه کاربری
- تغییر در رفتار اطلاع یابی

 

تعاریف:

کاربران: منظور کلیه اعضاء محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران رشته پزشکی وپیراپزشکی و پرستاران می باشد.
- به سوالاتی که جنبه علمی و پژوهشی نداشته باشند، پاسخی داده نخواهد شد.
- ارائه خدمات مرجع مجازی برای کلیه کاربران رایگان می باشد.

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب