و بدان که هیچ چیر به اندازه نیکی کردن به مردم و سبک کردن بار مشکلاتشان و وانداشتن آنها به کارهای تحمیلی خاطرشان را آسوده نمی سازد.

حضرت علی (ع) در نامه 53
توصیه هایی کوچک اما کارآمد به مناسبت هفته تکریم ارباب رجوع (14 لغایت 20 ماه مبارک رمضان):
·       لطفاً خود را به جای ارباب رجوع بگذارید.
·       تبسم یک زبان همگانی است که مردم سرتاسر دنیا آن را درک می کنند.
·       شکایات ارباب رجوع را به حساب پیشنهادات آنها بگذارید.
·       در برخورد با ارباب رجوع ناراحت ، سیاست ، (( سعی ام را می کنم )) اعجاز می کند.
·       در هنگام خشم تصمیم نگیریم.
·   به یاد داشته باشیم که خود مانیز برای سایر ادارات ارباب رجوع هستیم آنچه را به خود نمی پسندیم به دیگران نیز نپسندیم.
·       به خاطر انجام دادن وظیفه خود به ارباب رجوع منت نگذارید.
·       ارباب رجوع را مثل توپ به همدیگر پاس ندهید.
·       همیشه باید باور داشته باشیم که ما فقط و فقط به خاطر ارباب رجوع حقوق می گیریم.
·       به جای اینکه انرژی خود را صرف شناسایی عاملین مشکل کنید ، مشکل را حل کنید.
·   اگر کاری نمی توانید برایش انجام دهید یا در حیطه وظایف شما نیست با متانت و خوشرویی راهنمای اش کنید تا تکلیف خود را بداند.
 
نماینده محترم تکریم ارباب رجوع در مرکز :  سرکارخانم  مریم نیکوکلام
 
                     

فایل‌ها